Περονοφόρο Ανυψωτικό πλάγιας φόρτωσης HUBTEX

Περονοφόρα

Περιγραφή

To περονοφόρο πλάγιας φόρτωσης κατασκευασμένο από τον αξιόπιστο οίκο HUBTEX Γερμανίας έχει ηλεκτρική λειτουργία και ανταποκρίνεται με επιτυχία ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτόνωσης ιστού και καμπίνας χειριστού.

Η ανυψωτική ικανότητα του περονοφόρου πλάγιας φόρτωσης HUBTEX ανέρχεται από 1500 kg έως και 20000 kg. Το ύψος ανυψώσεως είναι 12500 mm. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει επίσης πιρούνια με πλάγια μετατόπιση και προσεγγίζει κάθε σημείο. Τέλος, ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να επιλέξει και επιπλέον εξοπλισμό δηλαδή επιλογέας ύψους, κάμερα κ.ά.