Καλάθι Εργασίας Προσωπικού BAUER Γερμανίας

Περονοφόρα

Περιγραφή

Το καλάθι εργασίας προσωπικού BAUER Γερμανίας έχει υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική ανυψωτική ικανότητα. Η προσαρμογή του σε περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα είναι αρκετά εύκολη. Επίσης έχει ικανότητα ανύψωσης δύο ατόμων, η οποία διαφέρει αναλόγως το μοντέλο. Η ανυψωτική ικανότητα στο καλάθι εργασίας προσωπικού BAUER ανέρχεται στα 300 kg και απόβαρο είναι περίπου 120 kg. Τόσο η ανυψωτική ικανότητα όσο και το απόβαρο διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο του καλαθιού. Για την καλύτερη επιλογή καλαθιού προσωπικού BAUER, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.